“Shkolla ime,përsëri në folenë tënde do të jemi aty”