Fillestarët që vijnë për t’u regjistruar duhet të sjellin mjetet me vete (ngjyrat, lapsat, fllomasterat)