Njoftim

Njoftohen prindërit dhe nxënësit se sipas rekomandimeve të MASH-it shkolla jonë ka vendosur që dëftesat për kryerjen e klasës të jepen (lëshohen) në fillim të shtatorit. Përderisa ndonjë nxënës vazhdon arsimin në ndonjë shkollë tjetër të lajmërohet në shkollë që të bëhet lëshimi i dëftesës së tij.
Pushim të lumtur nxënësve dhe mbetshit me shëndet të mirë!