Настава

Настава

Почитувани ученици и родители,

ООУ „Панајот Гиновски*, Ве известува дека Владата на Република Северна Македонија на 17.01.2021 година, донесе одлука почетокот на второто полугодие на учебната година за основните и средните училишта да се одложи, односно наставата со физичко присуство да продолжи на 1 февруари, согласно заклучокот од Главниот координативен кризен ковид-19 штаб и согласно епидемиолошките информации дека земјата се наоѓа во пик на заразата.


Të dashur nxënës dhe prindër,

Shkolla fillore “Panajot Ginovski ” ju njofton se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut më 17 janar 2021, ka marrë vendim që fillimi i gjysmëvjetorit të dytë për shkollat ​​fillore dhe të mesme të shtyhet, respektivisht mësimi me prezencë fizike të vazhdojë më 1 shkurt, në pajtim me konkluzionin e Shtabi Kryesor të Koordinimeve për Krizën Covid-19 dhe sipas informacioneve epidemiologjik se vendi është në kulminacionin e virusit.