Author page: Luljeta

Erasmus+ project   Generating the Digital Biosphere by Coding!

Erasmus+ project Generating the Digital Biosphere by Coding!

Опис на проектот  Generating the Digital Biopshere by Coding! – двегодишен проект во кој беа вклучени  5 земји: Италија како координатор на проектот, Полска, Романија, Турција и Северна Македонија како земји партнери. Во овој...

Прочитај повеќе..