Author page: Luljeta

Документи/Dokumente

Документи/Dokumente

Кодекс-на-однесувањеDownload Правилник-за-оценување-ПГDownload Процедура-дипломи-пофалници-и-награди-ПГDownload Процедура-за-избор-на-претседател-на-заедница-на-паралелка-ПГDownload...

Прочитај повеќе..
Erasmus+Project

Erasmus+Project

Опис на проектот  Generating the Digital Biopshere by Coding! – двегодишен проект во кој беа вклучени  5 земји: Италија како координатор на проектот, Полска, Романија, Турција и Северна Македонија како земји партнери. Во овој...

Прочитај повеќе..