PROTOKOLL PER REALIZIMIN E MESIMDHNIES ME PARAQITJE FIZIKE NE SHKOLLEN FILLORE “PANAJOT GINOVSKI”