Erasmus+ project Generating the Digital Biosphere by Coding!

Erasmus+ project  Generating the Digital Biosphere by Coding!

Опис на проектот 

Generating the Digital Biopshere by Coding! – двегодишен проект во кој беа вклучени  5 земји: Италија како координатор на проектот, Полска, Романија, Турција и Северна Македонија како земји партнери.

Во овој проект беа планирани и одржани работилници, обуки и дисеминации во училиштата во сите земји, со цел да се зголемат личните, социјалните и професионалните компетенции на наставниците од нашите институции до вештините на учениците од 21 век. Проектот имаше за цел да ги развие вештините за да обезбеди иновативно и висококвалитетно образование.

Наставниците-учесници  споделија информации и искуствата што го стекнаа со своите колеги за развивање на стратегии и техники за соодветно насочување на учениците и во нивното образование и во нивниот живот.  Еден начин на кој тие ќе го направат тоа е преку охрабрување на учениците да учествуваат во широк спектар на воннаставни активности кои ја подобруваат самодовербата на учениците, начинот на учење и однесувањето и кон себе и кон другите.

Цели на проектот

            Целите и очекуваните резултати од проектот:

– Да им обезбеди на учениците критичко размислување, решавање проблеми и вештини за пресметување.

– Една од главните цели да се здружат училиштата за интеракција во Европа и другите земји кои имаат искуство со кодирање во наставата.

– За да се создадат активности за кодирање со партнерите на проектот.

Short-term joint staff training events

“Different forms of coding”      

Во периодот од 20-24.09.2021 година се одржа првата мобилности (Learning, Teaching, Training -LTT) во Радом, Полска. Наставниците  има можност  да ги унапредат своите вештини во области како што се меѓукултурно разбирање, критичко размислување, развој на ИКТ вештини и развој на јазични вештини. Учесниците во оваа мобилност стекнатите знаења ќе  можат да ги вметнат се обидат да ги вградат новите знаења, вештини и пристапи во наставата што ги стекнале во активностите што ги водат во нивните училници откако ќе го применат она што го научиле за време на мобилноста.

За време на периодот на одржување, Северна Македонија беше со строги рестриктивни мерки за КОВИД кои наложуваа  двонеделен карантин по пристигнувањето во Полска. Поради овие причини, координаторите од сите земји дојдоа до заклучок дека наставниците од Северна Македонија треба да ја следат мобилноста онлајн. Македонското училиште го претставуваа координаторот на проектот, Благородна Сотиров, Лимонка Атанасова Крстевска, Јетмир Зендели и Зехра Реџепи.

Short-term joint staff training events

“Learn to code, code to learn”


Втората мобилност (Learning, Teaching, Training -LTT)се одржа ООУ„Панајот Гиновски“, во периодот од 14-18.02.2022 година. Целта на оваа мобилност беше да се подигне нивото и квалитетот на способноста за користење кодирање како важен дел од дигиталната писменост. Учесниците имаа можност да ги зголемат своите професионални знаења, терминологија и професионални вештини. Наставниците кои учествуваа во мобилноста имаа можност да стекнат нови перспективи и пристапи за стекнување вештини како што се вештини од 21 век, критичко размислување, алгоритамско размислување, аналитичко размислување, вештини за анализа-синтеза и креативни решенија за проблематичната ситуација.

Short-term joint staff training events

“Dancing with fruits”

Третиот ЛТТ (Learning, Teaching Training- LTT) се одржа во Söke Bilim ve Sanat Merkezi, Турција, во периодот од 25-29.04.2022 година. Учесниците имаа можност да ги разберат основите и примената на програмскиот јазик Scratch. Исто така, има можност да креираат едукативни материјали поврзани со програмскиот јазик Scratch и да го интегрираат во нивните образовни средини.

Дополнително, на учесниците стекнаа знаења за компјутерско размислување, критичко размислување и кодирањето и да се здобијат со вештини потребни за да се обезбеди континуирано образование за примена на кодирањето во наставата.

Short-term joint staff training events

Мicro techfestival”

„Микро технфестивал“ се одржа во Istituto Comprensivo „Madre Claudia Russo-Solimena“, Неапол, Италија, во периодот од 03.-07.10.2022 година..

Главната цел на оваа активност беше да се воведе кодирање без компјутер во процесот на изработка на едукативни материјали, како и да се прикажат материјалите кои претходно биле креирани во училиштето.

Учесниците имаа можност да ги прошират своите знаења и вештини и да научат нови методи релевантни за 21 век, критичко размислување, алгоритамско размислување, аналитичко размислување, вештини за анализа-синтеза и иновативни пристапи за решавање проблеми.

Short-term joint staff training events

“The computerized society”

Романската мобилност се одржа во Scoala Gimnaziala „Alexandru Deparateanu“, Rosiori de Vere, во периодот од 04-08.12.2022 година. Наставниците се стекнаа со знаења како да применуваат програми за оценување на своите одделенија и како да креираат лекции со различни дигитални (веб.2.0). Сите учесници имаа можност да ги развијат своите вештини како што се интеркултурна свест, критичко размислување, развој на ИКТ и јазични вештини, Сите овие стекнати вештини ќе им помогнат на наставниците да го зголемат своето знаење во мултикултурен и транснационален контекст. Научените нови знаења и вештини, со учество на целокупниот училишен кадар, новите наставни пристапи овозможуваат примена во наставата.

 • The achieved results of the project will allow each participant in the project to use special materials that will be edited to expand the impact of the project on a global level.
 • The capacity of partner organizations to expand their activities beyond the duration of the project.
 • Cooperation with associations, organizations, public authorities, institutions for education and training, NGOs, voluntary associations, local/regional administrations.
 • The partners in the project will have the opportunity to apply the results in various activities and actions such as trainings.
 • Development of programs, workshops, knowledge and presentations for sharing project results with multiple organizations.
 • Improved language competences, ICT, social skills, motivation and creativity, entrepreneurial values and social skills, international cooperation, teamwork
 • Enriched intercultural knowledge and awareness of the importance of preserving local, national and world cultural heritage
 • Promotion on different web sites, Facebook, newspapers, TV shows, radio
 • Shared good practices and new methods
 • Flyers, posters, flag and lots of promotional material
 • Dissemination in the schools, communities, eTwinning school events