Lajme

U dëshirojm shumë fatë dhe sukses filloristëve!

U dëshirojm shumë fatë dhe sukses filloristëve!

Lexo më shumë..
“Shkolla ime,përsëri në folenë tënde do të jemi aty”

“Shkolla ime,përsëri në folenë tënde do të jemi aty”

Lexo më shumë..

Fillestarët që vijnë për t’u regjistruar duhet të sjellin mjetet me vete (ngjyrat, lapsat, fllomasterat)

Lexo më shumë..

Lajmërim

Lexo më shumë..

Mësimdhënës përgjegjës

Lexo më shumë..

Njoftim

Njoftohen prindërit dhe nxënësit se sipas rekomandimeve të MASH-it shkolla jonë ka vendosur që dëftesat për kryerjen e klasës të jepen (lëshohen) në fillim të shtatorit. Përderisa ndonjë nxënës vazhdon arsimin në ndonjë shkollë tjetër të lajmërohet në shkollë që të bëhet lëshimi i dëftesës së tij.Pushim të lumtur nxënësve dhe mbetshit me shëndet të

Lexo më shumë..