APLIKIM PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSËVE NË KLASËN E PARË