Новости

Erasmus+Project

Erasmus+Project

Опис на проектот  Generating the Digital Biopshere by Coding! – двегодишен проект во кој беа вклучени  5 земји: Италија како координатор на проектот, Полска, Романија, Турција и Северна Македонија како земји партнери. Во овој...

Прочитај повеќе..